Kvalita & Certifikace

Neustávající snaha dovedení technologií k dokonalosti a neutichající kreativita, která je typická pro odborné opracování, umožňuje zvýšit výrobní standardy ve společnosti. Zvýšení standardů ve výrobě se zajišťuje snížením výrobních časů a zlepšením kvality zpracování. Výrobky a výrobní procesy jsou neustále sledovány, aby odpovídaly směrnicím a normám předepsaným mezinárodně uznávanými společnostmi. Ověření konečného produktu se provádí na vzorku nebo u všech kusů tak, aby vše bylo v souladu s požadavky zákazníka.

Společnost Montecavi si je vědoma toho, že kabely, komponenty a kabelové svazky jsou bezpečnostními komponenty, a nepřichází v úvahu, aby se u nich objevila porucha či závada. Z tohoto důvodu provádějí v průběhu výrobního procesu diplomovaní a kvalifikovaní pracovníci společnosti řadu kontrol kvality. Testování výrobků a stabilitu v systému procesu řízení zajišťujeme různými metodami: výstupní kontrolou kabelových svazků, kontinuálními testy se síťovým připojením, protokoly o provedení osvědčení, zajištěním online zápisu do systému ke zpětnému dohledání, zajištěním softwaru pro řízení opakované údržby, sběrem firemních dat online, pokročilými umělými zrakovými systémy (tj. počítačovým viděním).
Klíčem úspěchu Montecavi je také schopnost pracovat pružně a efektivně.

NA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTECH U JAKÉHOKOLI TYPU JE PROVÁDĚNO 100% FUNKČNÍCH ZKOUŠEK: NA AUDIO-KONEKTORECH, DISPLEJÍCH S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU, INDIKÁTORECH, TERMOSTATECH, LED, VENTILÁTORECH, INDUKTORECH, LAN/ ETHERNETOVÉM PŘIPOJENÍ, ELEKTRONICKÝCH DESKÁCH, REPRODUKTORECH… ZAŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU A SPECIFICKÉ PROTIČLÁNKY JSOU PEČLIVĚ VYRÁBĚNY V NAŠICH TECHNICKÝCH ZKUŠEBNÁCH.Výzkum, vývoj, design a fáze výroby jsou řízeny z výzkumného pracoviště se širokou škálou nástrojů, s nimiž lze provádět např.:

 • metodu „tahu a uchycení“ pro testování pevnosti obtočení stahovací pásky tahem,
 • mikroskopickou analýzu krympovacích procesů,
 • zjištění dat kvality ze zdrojové databáze,
 • výrobní možnosti,
 • zpracování FMEA,
 • a další...

Nakonec se dá ještě zmínit plně automatizovaná výroba doplněná o integrované monitorování kvality. Jedná se o nejlepší způsob, jak zajistit maximální jakost a efektivitu.

Další prvky trvale zajišťující vysokou kvalitu služeb jsou:

 • Výrazný stupeň pružnosti procesů, skutečný a nejen deklarovaný,
 • systém řízení - podporovaný identifikačními a registračními metodami či postupy, které umožňují okamžitou dohledatelnost každého výrobku či operace,
 • důsledná správa údajů týkající se strojů,
 • krátké dodací lhůty ve výrobě,
 • řádné řízení zásob za pomoci šesti automatických vertikálních skladů,
 • které umožňují také přesnou a kontrolovanou přípravu pro výrobu,
 • komplexní dohledatelnost,
 • optimalizovaný výběr materiálu pro všechny případy,
 • kontrola materiálových toků v každé výrobní fázi.

CERTIFIKACE DNV

Vysoké pracovní nasazení a snahu o vysokou kvalitu výrobků je možné prokázat certifikáty, které firma získala. První certifikát jsme obdrželi v roce 1996, konkrétně se jednalo o osvědčení pro systém kvality s DNV - UNI EN ISO 9002:1994. Usilovnou prací jsme dosáhli na standardy kvality, které jsou na trhu stále více žádané. V roce 2002 firma obdržela certifikát UNI EN ISO 9001:2000. V roce 2016 se Montecavi stala jednou z prvních společností, které splnily podmínky certifikace UNI EN ISO 9001:2015. Certifikáty, které Montecavi získala, demonstrují a přirozeně nás opravňují k přesvědčení, že všechny naše typy kabelů dosahují stoprocentní kvality.

Viz certifikace online

DNV - QualitySystCert I- SO9001

CERTIFIKACE UL

V roce 2011 byla společnosti Montecavi udělena certifikace jakosti kvality (záznam E344159). Tato certifikace má zásadní význam. Umožnila nám proniknout na americký trh a sledovat zvyšování podílu a obratu na tomto trhu.

Viz certifikace online