Montecavi S.r.l.

KABELOVÉ SVAZKY SE V MONTECAVI VYRÁBÍ OD ROKU 1967

První zastupitelé, Zoppas a Ferrari, se postupem času připojili k průmyslovým podnikům mezinárodního významu s uplatněním v různých tržních sektorech. Montecavi se díky intenzivní a nepřetržité technické spolupráci s významnými společnostmi, které se uplatňují v široké škále výrobního průmyslu, mohla neustále rozvíjet a rozšiřovat své pole působnosti.

Co se týká společenských postojů firmy, se Montecavi vyznačuje zaměřením služeb na potřeby svých zákazníků. Pro naši společnost je typické dosažení přesvědčivé a nesporné úrovně kvality, které je zajišťováno nepřetržitým proškolováním stálých i kvalifikovaných zaměstnanců. Montecavi si je vědoma, že dodávané komponenty jsou používány v kritických bodech konečného výrobku, nebo se aplikují v detailních výrobních procesech.

Díky své prozíravosti se Montecavi mohla průběžně a bez ustání inovovat a rozvíjet se. Naše vize budoucnosti nám přispěla také k pozvolnému rozšiřování výrobní kapacity a k pozitivním výsledkům v oboru.

Cesta, po které se Montecavi v roce 1996 vydala, vedla v roce 2001 k založení nového výrobního místa v České republice, jakožto strategického bodu, odkud zásobujeme západní evropské země.

Po padesáti letech svého působení se tak Montecavi stala uznávanou společností v oboru. A díky odborné kvalifikaci se můžeme pyšnit znamenitou produkcí.

Flexibilní a variabilní uspořádání výroby a také neustálá péče o řízení nákupu umožňují udržovat dynamický a efektivní přístup k podnikání, a to za předpokladu, že jsou včas reflektovány přicházející změny.

Z perspektivy, která vždy reflektuje příležitosti mezinárodního obchodu, se dnes může Montecavi pochlubit důvěryhodnými obchodními styky s některými význačnými evropskými výrobními podniky.